Portal

Blog

Posted by admin on Listopad - 14 - 2015 | Komentowanie nie jest możliwe

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w niektórych sytuacjach korporacja ubezpieczeniowa będzie zdołała żądać od nas zwrotu sumy spieniężonego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze okupione oc broni nas przed wynagradzaniem za szkody, które wyrządziliśmy oraz należy o tym nie zapominać. Wypłacone poszkodowanemu odszkodowanie z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, gdy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy specjalnie i świadomie. Wtenczas również nie ma co liczyć na aviva zgłoszenie szkody. Również w przypadku, kiedy prowadziliśmy samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa ma okazję chcieć zwrotu kwoty, którą wypłaciła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, gdy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie wehikułu bez uprawnień. To niemniej jednak zależy też, czemu mimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy pojazd. Jeżeli taka jazda nieodzowna była, bo staraliśmy się ocalić czyjeś życie, tężyznę fizyczną lub ewentualnie mienie, bądź kiedy goniliśmy osobę, jaka właśnie popełniła przewinienie, ubezpieczający nie będzie żądał od nas zwrotu spieniężonego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tu pomaga dobre InterRisk zgłoszenie szkody telefon. Jeśli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, powinniśmy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania z polisy oc. Powinniśmy pamiętać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody materialne jak i te na zdrowiu. I nie powinniśmy tylko jechać pojazdem, który uległ wypadkowi – wówczas należałoby wypełnić Link 4 zgłoszenie szkody. Oc obejmuje także szkody wyrządzone w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu, a też załadunku i rozładunku tego wehikułu. Powinniśmy niemniej jednak pamiętać, że to na nas leży obowiązek pokazania powstałych krzywd i ich wymiarów.

Comments are closed.